• انجمن مباحثه
   • اعضای هیئت مدیره نصر ایلام

    صادق صفربیگی - رییس 

    09181415261

    sadeq437@yahoo.com

    شرکت کیان نور زاگرس

    =============

     بدران کاظمی - نایب رییس اول

    09125105174

    b554k@yahoo.com

    مشاور - شبکه و اینترنت

    ===================

    احمد جمشید نیا - نایب رییس دوم

    09188416387

    id14000@yahoo.com

     

    فروشگاه کامپیوتر کرد

     ===================

    حامد خرمی - خزانه دار

    09121013557

    hamedkhorami@yahoo.com

     

    شرکت فناوران نوژان ارتباط

    =====================

    احسان صفربیگی - عضو هیئت مدیره

    09183423480

    kiannoor.ilam@yahoo.com

    فروشگاه کامپیوتر نیک تندیش

    =====================

    محمدرضا رعنایی - دبیر و عضو هیئت مدیره

    09189403557

    arya_2187@yahoo.com

     

    شرکت هیراد افزار پیشرو

    ====================

    خیراله مرادی - بازرس 

    09181413412

    rayanandish1383@gmail.com

     شرکت رایان اندیش

   • ثبت نام متقاضیان کار
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ایلام می باشد.
مجری: پورتال سامان