• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • نظم بخشی و تنظیم بازار
    کمیسیون نظم بخشی و تنظیم بازار
     
    رئیس کمیسیون :

    مهندس محمد رضا رعنایی ( دبیر سازمان نظام صنفی رایانه استان ایلام )
    دبیر کمیسیون :

    مهندس ایوب فتح الهی
    اعضای کمیسیون :

    مهندس الهه عبدالهی پور

    مهندس سعید رئیسی ( رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی )

    مهندس سارا دارابی
     
    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
   • ثبت نام متقاضیان کار
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ایلام می باشد.
مجری: پورتال سامان