• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • اطلاع رسانی
    کمیسیون اطلاع رسانی
    رئیس کمیسیون :

    مهندس محمد رضا رعنایی ( دبیر سازمان نظام صنفی رایانه استان ایلام )
    دبیر کمیسیون :

    مهندس ارکان کاظمی ( معاون مدیرکل فناوری اطلاعات ، ارتباطات و امنیت استانداری ایلام )
    اعضای کمیسیون :

    مهندس بهروز شیری ( خزانه دار کانون آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان ایلام )

    مهندس نسرین صفرنیا

    مهندس شیما حسینی مقدم
   • ثبت نام متقاضیان کار
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ایلام می باشد.
مجری: پورتال سامان