• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • معرفی کمیسیون
    نرم افزار
    کمیسیون نرم افزار
    رئیس کمیسیون :
     
    مهندس محمدرضا رعنایی ( دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ایلام )
    دبیر کمیسیون :

    مهندس سید روح اله موسویان
    اعضای کمیسیون :

    مهندس سامان جعفریان

    مهندس بدران کاظمی

    مهندس مجتبی حیدری
    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
   • ثبت نام متقاضیان کار
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
    سازمان نظام صنفی استان ایلام
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ایلام می باشد.
مجری: پورتال سامان