• فرم ثبت نام متقاضیان کار
    متقاضیان کار
    ردیف سوال
    1 * نام خانوادگی :

    2 * نام :

    3 * کد ملی :

    4 * سن ( به سال ) :

    5 * جنسیت :    6 * مقطع تحصیلی :    7 * رشته تحصیلی :

    8 * مهارت فنی و حرفه ای :    9 نام مهارت :

    10 * سابقه کار :    11 مدت سابقه کار به ماه :

    12 شماره بیمه در صورت واریز حق بیمه :

    13 آشنایی با زبان خارجی :
    14 میزان تسلط به زبان خارجی :
    15 * شرح مختصری از توانمندیهای فردی :

    16 * شماره همراه :

    17 تلفن ثابت :

    18 * آدرس :

    19 * کد پستی 10 رقمی :


کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ایلام می باشد.
مجری: پورتال سامان