•  
    اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه استان ایلام

    فصل اول ـ کلیات

    ماده 1)

    در اجرای ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده به وجود می‌آید.

    ماده 2)

    نام نظام «نظام صنفی رایانه‌ای استان ایلام می‌باشد که از این پس «نظام صنفی» نامیده می‌شود.

    تبصره 1: هیچ‌گونه فعالیت سیاسی تحت نام «نظام صنفی» مجاز نیست.

    ماده 3)

    مرکز اصلی و حوزه فعالیت نظام صنفی رایانه‌ای استان ایلام

    نشانی: ایلام خیابان خرمشهر نرسیده به پنج راه جهاد ساختمان کیان نور

    حوزه فعالیت استان ایلام است.

    تبصره 1: هر زمان که ایجاب نماید، هیات‌مدیره می‌تواند اقامتگاه قانونی نظام صنفی را تعیین و مراتب را در روزنامه کثیرالانتشار منتشر نماید.

    تبصره 2: هیات‌مدیره می‌تواند در صورت صلاحدید و با تأیید شورای مرکزی نظام صنفی، در هر یک از شهرهای استان دفتر نمایندگی دایر نماید.

    تبصره 3: در صورتی که در هر یک از استان‌های همجوار نظام صنفی تشکیل نشده باشد، با تأیید شورای مرکزی سازمان نظام صنفی، نزدیک‌ترین نظام صنفی می‌تواند امور مربوط به استان‌های همجوار را سرپرستی و اداره نماید.

    ماده 4)

    عضویت در این نظام صنفی برای کلیه فعالین صنف الزامی است و کسانی که بدون اخذ مجوز فعالیت از این نظام صنفی به فعالیت بپردازند، مشمول مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مذکور در قانون امور صنفی مصوب اسفندماه 1382خواهند بود.

    شاخه‌های نظام صنفی عبارتند از:

    الف- شرکتها:

    ب- فروشگاه‌ها:

    ج- شاخه مشاوران:

    ماده 5) در هر مورد که در این اساسنامه اصطلاحات مندرج در این ماده به کار برده شود، معانی و مفاهیم زیر را خواهد داشت:

    5-1- «نظام صنفی رایانه‌ای»: مجموعه قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم‌بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد و از این پس نظام صنفی رایانه‌ای خوانده می‌شود.

    5-2- «فرد صنفی»: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.

    5-3- «واحد صنفی»: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار دائر می‌گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.

    5-4- «عضو صنف»: دانش آموختگان رشته‌های رایانه، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی سازمان نظام برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت سازمان نظام درمی‌آید.

    5-5- «هیات عمومی»: مجمعی است که به منظور هماهنگی در امور نظام‌ صنفی استان‌ها از کلیه اعضای هیات‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان‌های کشور تشکیل می‌شود.

    5-6- «شورای مرکزی»: شورایی است که با رأی نمایندگان هیات عمومی صنف تشکیل و مسئول اداره امور کلان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌باشد.

    5-7- «رئیس سازمان»: بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و با حکم رئیس جمهور به این سمت منصوب و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به عهده دارد.

    5-8- «نماینده»: شخصی است حقیقی از سهامداران و یا اعضای هیات‌مدیره که توسط «عضو حقوقی» به عنوان «نماینده» به « نظام صنفی » معرفی شده باشد.

     

    فصل دوم ـ ارکان « نظام صنفی رایانه‌ای استانی»

    ماده 6) ارکان « نظام صنفی » عبارتست از:

    1- مجمع عمومی، 2- هیات‌مدیره، 3- بازرس 4- شورای انتظامی

    ماده 7) مجمع عمومی:

    مجمع عمومی نظام صنفی هر استان از اعضا و یا نمایندگان آنان که دارای حق رأی می‌باشند، تشکیل می‌گردد. حضور نمایندگان رسمی سازمان‌های دولتی و نهادهای ملی در جلسات مجمع عمومی بلامانع است ولی حق رأی نخواهند داشت.

    تبصره 1: دارندگان حق رأی در مجامع عبارتند از: نمایندگان اعضای حقوقی، اعضای حقیقی دارای پروانه کسب و اعضای حقیقی که دارای رتبه مشاوره باشند.

    ¯ تبصره 2: تعداد حق رأی اعضای حقوقی مطابق دستورالعملی خواهد بود که از سوی شورای مرکزی تهیه و به تصویب هیات عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواهد رسید.

    تبصره 3: کلیه اعضای حقیقی که عضو صنف شناخته و دارای کارت عضویت می‌باشند، می‌توانند منحصراً در رأی‌گیری مربوط به انتخاب مشاوران در هیات‌مدیره شرکت نمایند.

     

    7-3- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی هر استان به شرح زیر است:

    7-3-1- انتخاب اعضای هیات‌مدیره و بازرس

    7-3-2- تصویب خط مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان نظام

    7-3-3- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات‌مدیره

    7-3-4- تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی

    7-3-5- عزل هیات‌مدیره و بازرس

    7-3-6- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی سازمان نظام

    7-3-7- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیات‌مدیره درخصوص فعالیت‌های سازمان نظام

    7-3-8- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور که طبق قوانین، آیین‌نامه‌های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.

    ¯ 7-4- حد نصاب برای رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی، حضور حداقل نصف به علاوه یک تعداد اعضای دارای حق رأی «نظام صنفی» می‌باشد. هرگاه در نخستین دعوت، حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع عمومی عادی ظرف حداکثر پانزده روز بعد با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و ارسال دعوت‌‌نامه برای کلیه اعضاء برای بار دوم تشکیل خواهد شد و جلسه مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای دارای حق رأی تشکیل می‌شود. تصمیم‌گیری در مجامع عمومی عادی با اکثریت نسبی آرای حاضرین معتبر می‌باشد.

    تبصره 1: در صورت استنکاف هیات‌مدیره از دعوت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید.

    ¯ تبصره 2: در دوره فترت، دبیر موظف به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده با هماهنگی شورای مرکزی صنف خواهد بود.

     

    ماده 8: مجمع عمومی بر دو نوع است: مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده.

    مجمع عمومی عادی می‌تواند بر حسب ضرورت به طور فوق‌العاده نیز تشکیل گردد.

    8-1- مجمع عمومی عادی در پاییز هر سال و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده در مواقع لزوم تشکیل می‌شوند. مجمع انتخاب کننده هیات‌مدیره و بازرس « نظام صنفی » باید حداقل دو ماه قبل از پایان مدت تصدی آنان تشکیل شود.

    8-2- دعوت‌نامه حضور در مجامع عمومی و دستورجلسه باید حداقل پانزده و حداکثر چهل روز قبل از تشکیل جلسه از طرف هیات‌مدیره یا بازرس در روزنامه کثیرالانتشار منتشر گردد.

    8-3- مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به دعوت هیات‌مدیره «نظام صنفی» و یا بازرس و یا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم از اعضاء تشکیل می‌شود و اختیارات آن به شرح زیر است:

    8-3-1- تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه نظام صنفی

    8-3-2- تصویب انحلال نظام صنفی؛ مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده پس از تصویب هیات عمومی صنف لازم‌الاجراست.

    8-4- حد نصاب برای رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده، حضور نصف به علاوه یک تعداد  اعضای دارای حق رأی « نظام صنفی» می‌باشد. هرگاه در نخستین دعوت، حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع عمومی فوق‌العاده ظرف حداکثر پانزده روز با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار برای بار دوم تشکیل خواهد شد. جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای دارای حق رأی رسمیت خواهد یافت. هرگونه تصمیمی با رأی موافق دو سوم اعضای دارای حق رأی حاضر در جلسه معتبر است.

    8-5- ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی:

    8-5-1- مجامع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیات‌مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستورجلسه باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضای حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب می‌شود.

    8-5-2- هرگاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستورجلسه خاتمه نیابد، هیات رئیسه مجمع با تصویب اعضا می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از دو هفته متجاوز نباشد، تعیین نماید. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه، همان نصاب قبلی می‌باشد.

    8-5-3- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی تنظیم و به امضای هیات‌رئیسه مجمع خواهد رسید.

    8-5-4- کلیه صورت‌جلسات، فهرست اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخابات، نسخه‌های اساسنامه مصوب و تأیید صحت انتخابات باید به امضای هیات رئیسه برسد.

    8-5-5- مجامع عمومی، نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء ـ اعم از حاضرین یا غایبین ـ نافذ خواهد بود.

    8-5- 6اخذ رأی در مجامع عمومی به صورت علنی خواهد بود.

    8-5- 7 در مجامع عمومی، انتخاب اعضای هیات‌مدیره و یا بازرسان به صورت مخفی با رأی کتبی انجام خواهد شد.

    ماده 9) هیات‌مدیره «نظام صنفی»:

    هیات‌مدیره مسئول اداره امور «نظام صنفی» و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا می‌باشد. نظام صنفی دارای هیات‌مدیره‌ای خواهد بود که از اعضای داوطلب واجد شرایط شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنها برای یک دوره پیوسته دیگر بلامانع است.

    تبصره 1: تا تعیین هیات‌مدیره جدید، هیات‌مدیره قبلی عهده‌دار کلیه مسئولیت‌هاست.

    تبصره 2: چنانچه نمایندگی عضو هیات‌مدیره به هر دلیل از طرف عضو لغو گردد، عضویت وی در هیات‌مدیره نیز لغو می‌گردد و جایگزینی عضو خارج شده، از طریق اعضای علی‌البدل انجام می‌شود.

     

    ماده 10 - تعداد نمایندگان هر شاخه در هیات‌مدیره سازمان نظام استانی، به شرح جدول زیر خواهد بود.

    تعداد

    شاخه

    5-50

    51-100

    101-300

    301-500

    501 به بالا

    اصلی

    علی‌البدل

    اصلی

    علی‌البدل

    اصلی

    علی‌البدل

    اصلی

    علی‌البدل

    اصلی

    علی‌البدل

    شرکتها

    3

    1

    6

    2

    9

    2

    12

    3

    15

    3

    فروشگاه‌ها

    2

    1

    3

    1

    3

    1

     
     • ثبت نام متقاضیان کار
      سازمان نظام صنفی استان ایلام
      سازمان نظام صنفی استان ایلام
      سازمان نظام صنفی استان ایلام
    کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان ایلام می باشد.
    مجری: پورتال سامان